I live by satisfied customers

– and believe in long-term customer relationships where we get to know each other well

Over the years I have performed a wide range of tasks for both small, medium-sized and large companies in both Denmark and abroad. Below are some selected references.

CUSTOMER

BRAGI & ODIN TRANSLATION AGENCY

The translation of technical texts from English to Danish, such as a user guide for electric toys for children.

The customer says “…Good communication skills and highly reliable. She is a valuable asset to any project manager. We strongly recommend hiring Susan for any EN-DK translation project…”

Text example from work performed:

ENGELSK (US)

ASSEMBLY

Install battery and power supply
– Pull the storage battery into the battery compartment. Plug the interface to the jack, connect the red terminal and the black terminal respectively to the anode and cathode of battery.
(Notice: make sure they are correctly connected, red to red, black to black, otherwise it will cause short-circuit).

DANSK

Montering

Monter batteriet og strømforsyningen
– Læg akkumulatorbatteriet i batterirummet. Tilslut grænsefladen til stikket, tilslut den røde klemme og den sorte klemme til henholdsvis den positive og den negative elektrode på batteriet. (Bemærk: Vær sikker på, at de er tilsluttet korrekt, rød til rød og sort til sort, for ellers vil det medføre kortslutning)

CUSTOMER

Windchallenge

The Dutch company sells household wind turbines. Among other text types, we have translated texts for the company’s Danish web page.

The customer says: ” … We were very pleased with the work that you did for us. Both the communication as well as the final result has always been very clear…”

Text example from work performed:

ENGELSK (US)

Journal 5

Pitch-Control makes all the difference
An important aspect of the design of The Windleaf is ‘pitch-control’, or the turning of the blades. Because of this The Windleaf is able to cope with high wind speeds. Our patented technology inside the turbine is able to pitch blades which ensures the turbine is not overloaded by high wind speeds. This makes The Windleaf storm-proof: a key safety aspect.

DANSK

Artikel 5

Pitch-regulering gør hele forskellen
Et vigtigt aspekt af konstruktionen af Windleaf er “pitch-regulering” eller drejning af vingebladene. Af samme årsag er Windleaf i stand til at håndtere høje vindhastigheder. Vores patenterede teknologi inden i vindmøllen kan pitche vingebladene, hvilket sikrer, at møllen ikke overbelastes ved høje vindhastigheder. Det gør Windleaf stormsikker – et vigtigt sikkerhedsaspekt.

CUSTOMER

Contexto Translations

The translation of technical texts from English to Danish, such as a safety data sheet.

The customer says: ”… It was a pleasure. Thank You!…”.

Text example from work performed:

ENGELSK (US)

7. HANDLING AND STORAGE

Precautions for safe handling

Avoid generating dust or fumes Treat as nuisance dust
Provide adequate ventilation Avoid contact with skin, eyes and clothing
Keep away from incompatible products

DANSK

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå at generere støv eller dampe Behandles som genererende støv Sørg for tilstrækkelig ventilation Undgå kontakt med hud, øjne og tøj Holdes væk fra uforenelige produkter

CUSTOMER

INGCO International

The translation of technical texts from English to Danish, such as a user guide for a robot.

The customer says: ”… It was a great pleasure to work with Susan. Prompt, professional and cordial. She is also a skilled linguist, and it is clear that she will do her utmost to ensure the accuracy of the translation…”

Text example from work performed:

ENGELSK (US)

Operating Safety Features

The UI is equipped with a number of internal features to enhance the operation of the system.

Throttle Engaged During Power Up
To prevent abrupt startups, the xxxxx will not operate if the throttle is depressed at the moment the Key Switch is turned on. The throttle must be in neutral position when the control is turned on.

Sleep mode
The control system utilizes a power saving mode designed to conserve battery life. If the system does not detect user input for several minutes, the controller will power itself off. To exit Sleep Mode, turn the Key Switch to the “off” position, and then “on”.

DANSK

Beskyttelsesforanstalt- ninger under betjening

Betjeningspanelet er udstyret med en række interne funktioner til at forbedre driften af systemet.

Gashåndtaget er tilkoblet under opstarten
For at undgå pludselig opstart fungerer xxxx ikke, hvis gashåndtaget er trykket ned i det øjeblik nøgleafbryderen aktiveres. Gashåndtaget skal være i neutral position, når kontrolfunktionen er aktiveret.

Dvaletilstand
Kontrolsystemet udnytter en strømbesparende tilstand designet til at spare på batteriet. Hvis systemet ikke registrer brugerinput i flere minutter, vil kontrolleren slukke sig selv. For at afbryde dvaletilstanden, drej nøgleafbryderen til ”Sluk ”-positionen og derefter til ”Tænd ”-positionen.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.